ส่วนทู้นี้ จัดให้ชาเพราะเดรัดฉาน...

ส่วนทู้นี้ จัดให้ชาเพราะเดรัดฉาน...

ปูลู เห็นว่าบันดาเดรัดฉาน ทั้งชีวิตของมันมีแต่ฟามเส้า..

         แร้วอะไรจามาช่วยเหร่าบันดาเดรัดฉาน

              ให้หายเส้าได้ ผมนุกได้แค่...

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ autumn hdr

  ปูลู แค่ภาพสวยสวย ที่จามาช่วยบันดาเดรัดฉาน

            ให้หายคายเส้า บางภาพอาจซํ้านะเดฯนะ

                  

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2

46 ความคิดเห็น

 
กานดา ใจดี

ต้นไม้ ป่า ตก ใบไม้ สีแดง สาขา น้ำค้างแข็ง ถนนสกปรก เส้นทาง ต้นไม้ ฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ ดอกไม้ ปลูก ฤดู ป่าไม้ โรงงานที่ดิน ไม้ยืนต้น

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

          

paysages automnes

   ปูลู หายเส้ากันยัง ตะเองเดรัดฉาน..      

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
3 ส

ติดตามครับ

จูจุ๊บ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

ปูลู สําหรับ พี่ 3 ส โดยจําเปราะ จูจุ๊บ จูจุ๊บ จูจุ๊บ จูจุ๊บ

emmanuel lubezki, cinematography, cinematographer, DOP, DP, Oscar Winning Cinematography,

   ปูลู ยังไม่มีใครเทียบขั้น the best of the best of the best of the best   

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ autumn hdr

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ autumn hdr

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ autumn hdr

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

                   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

  ปูลู ภาพมันอาจเล็ก แถมสอง...     

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

   รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

                           รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ autumn hdr

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ spring sunrise hdr

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ autumn hdr

        

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

            รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  0
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ autumn hdr

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ autumn hdr

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

                  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ autumn hdr

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

                              

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ al di meola

                                              จูจุ๊บ                                           

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
กานดา ใจดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                                                 

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1